FANDOM


營運中路綫

東鐵綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 落馬洲 Lok Ma Chau LMC 1/2 2007年8月15日 [LMC]
Dot1 羅湖 Lo Wu LOW 2/3 1/4 1949年10月14日 [LOW]
Dot1 上水 Sheung Shui SHS 1 2 1930年5月16日
Dot1 粉嶺 Fanling FAN 12 1910年10月1日
Dot1 太和 Tai Wo TWO 12 1989年5月9日
Dot1 大埔墟 Tai Po Market TAP 1/23/4 1983年4月7日
Dot1 大學 University UNI 12 1956年9月24日
Dot1 馬場 Racecourse RAC 1/2 1978年10月7日 [RAC]
Dot1 火炭 Fo Tan FOT 1/2 3/4 1985年2月15日
Dot1 沙田 Sha Tin SHT 1/2 3/4 1910年10月1日
Dot1 大圍 Tai Wai TAW 12 屯馬綫一期 1986年4月23日 [TAW]
Dot1 九龍塘 Kowloon Tong KOT 12 觀塘綫 1982年5月4日
Dot1 旺角東 Mong Kok East MKK 1/23 [MKK]
Dot1 紅磡 Hung Hom HUH 14 西鐵綫 1975年11月30日
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋


觀塘綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 調景嶺 Tiu Keng Leng TIK 12 將軍澳綫 2002年8月18日
Dot1 油塘 Yau Tong YAT 12 2002年8月4日
Dot1 藍田 Lam Tin LAT 12 1989年8月9日
Dot1 觀塘 Kwun Tong KWT 12 1979年10月1日
Dot1 牛頭角 Ngau Tau Kok NTK 12
Dot1 九龍灣 Kowloon Bay KOB 12
Dot1 彩虹 Choi Hung CHH 1/23/4
Dot1 鑽石山 Diamond Hill DIH 12 屯馬綫一期
Dot1 黃大仙 Wong Tai Sin WTS 12
Dot1 樂富 Lok Fu LOF 12
Dot1 九龍塘 Kowloon Tong KOT 12 東鐵綫
Dot1 石硤尾 Shek Kip Mei SKM 12
Dot1 太子 Prince Edward PRE 32 荃灣綫 1982年5月10日
Dot1 旺角 Mong Kok MOK 34 1979年12月31日
Dot1 油麻地 Yau Ma Tei YMT 34 1982年4月26日 [TWL]
Dot1 何文田 Ho Man Tin HOM 12 2016年10月23日 [HOM]
Dot1 黃埔 Whampoa WHA 1
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋


荃灣綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 荃灣 Tsuen Wan TSW 12 1982年5月10日
Dot1 大窩口 Tai Wo Hau TWH 12
Dot1 葵興 Kwai Hing KWH 12
Dot1 葵芳 Kwai Fong KWF 12
Dot1 荔景 Lai King LAK 12 東涌綫 [TCL]
Dot1 美孚 Mei Foo MEF 12 西鐵綫 1982年5月17日
Dot1 荔枝角 Lai Chi Kok LCK 12
Dot1 長沙灣 Cheung Sha Wan CSW 12
Dot1 深水埗 Sham Shui Po SSP 12
Dot1 太子 Prince Edward PRE 14 觀塘綫 1982年5月10日
Dot1 旺角 Mong Kok MOK 12 1979年12月31日
Dot1 油麻地 Yau Ma Tei YMT 12 1979年12月22日
Dot1 佐敦 Jordan JOR 12 1979年12月16日
Dot1 尖沙咀 Tsim Sha Tsui TST 12 西鐵綫尖東站
Dot1 金鐘 Admiralty ADM 14 港島綫南港島綫 1980年2月12日 [NSL]
Dot1 中環 Central CEN 1/2 港島綫
東涌綫機場快綫香港站
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋


港島綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 柴灣 Chai Wan CHW 1/2 1985年5月31日
Dot1 杏花邨 Heng Fa Chuen HFC 12 1986年10月16日 [HFC]
Dot1 筲箕灣 Shau Kei Wan SKW 12 1985年5月31日
Dot1 西灣河 Sai Wan Ho SWH 12
Dot1 太古 Tai Koo TAK 12
Dot1 鰂魚涌 Quarry Bay QUB 12 將軍澳綫
Dot1 北角 North Point NOP 12
Dot1 炮台山 Fortress Hill FOH 12
Dot1 天后 Tin Hau TIH 12
Dot1 銅鑼灣 Causeway Bay CAB 12
Dot1 灣仔 Wan Chai WAC 12
Dot1 金鐘 Admiralty ADM 32 荃灣綫南港島綫 [EAL]
[MIS]
Dot1 中環 Central CEN 34 荃灣綫
東涌綫機場快綫香港站
1986年5月23日 [MIS]
Dot1 上環 Sheung Wan SHW 12
Dot1 西營盤 Sai Ying Pun SYP 12 2015年3月29日
Dot1 香港大學 HKU HKU 12 2014年12月28日
Dot1 堅尼地城 Kennedy Town KET 12
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋


東涌綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 東涌 Tung Chung TUC 1/2 昂坪360 1998年6月22日
Dot1 欣澳 Sunny Bay SUN 12 迪士尼綫 2005年6月1日
Dot1 青衣 Tsing Yi TSY 34 機場快綫 1998年6月22日
Dot1 荔景 Lai King LAK 34 荃灣綫 [LAK]
Dot1 南昌 Nam Cheong NAC 34 西鐵綫 2003年12月16日
Dot1 奧運 Olympic OLY 12 1998年6月22日
Dot1 九龍 Kowloon KOW 34 機場快綫
廣深港高速鐵路香港西九龍站
Dot1 香港 Hong Kong HOK 3/4 機場快綫
荃灣綫港島綫中環站
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋


機場快綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 博覽館 Asia-World Expo AWE 1 2005年12月20日
Dot1 機場 Airport AIR 12 1998年7月6日 [AIR]
Dot1 青衣 Tsing Yi TSY 12 東涌綫 [TCL]
Dot1 九龍 Kowloon KOW 12 東涌綫
廣深港高速鐵路香港西九龍站
Dot1 香港 Hong Kong HOK 1 東涌綫
荃灣綫港島綫中環站
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋


將軍澳綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 康城 LOHAS Park LHP 1/2 2009年7月26日
Dot1 寶琳 Po Lam POA 1 2002年8月18日
Dot1 坑口 Hang Hau HAH 12
Dot1 將軍澳 Tseung Kwan O TKO 12
Dot1 調景嶺 Tiu Keng Leng TIK 34 觀塘綫
Dot1 油塘 Yau Tong YAT 34 2002年8月4日
Dot1 鰂魚涌 Quarry Bay QUB 34 港島綫 1989年8月6日 [ISL]
Dot1 北角 North Point NOP 34 2001年9月27日
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋


西鐵綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 屯門 Tuen Mun TUM 1/2 輕鐵505507751 2003年12月20日
Dot1 兆康 Siu Hong SIH 12 輕鐵505610614614P
615615P751
Dot1 天水圍 Tin Shui Wai TIS 12 輕鐵705706751751P
761P
Dot1 朗屏 Long Ping LOP 12
Dot1 元朗 Yuen Long YUL 12 輕鐵610614615761P
Dot1 錦上路 Kam Sheung Road KSR 12
Dot1 荃灣西 Tsuen Wan West TWW 12
Dot1 美孚 Mei Foo MEF 12 荃灣綫
Dot1 南昌 Nam Cheong NAC 12 東涌綫 [NAC]
Dot1 柯士甸 Austin AUS 12 廣深港高速鐵路香港西九龍站2009年8月16日
Dot1 尖東 East Tsim Sha Tsui ETS 12 荃灣綫尖沙咀站2004年10月24日 [TST]
[ETS]
Dot1 紅磡 Hung Hom HUH 2/3 東鐵綫 1975年11月30日 [HUH]
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋


屯馬綫一期各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 啟德 Kai Tak KAT 2 2020年2月14日
Dot1 鑽石山 Diamond Hill DIH 34 觀塘綫 [DIH]
Dot1 顯徑 Hin Keng HIK 12
Dot1 大圍 Tai Wai TAW 34 東鐵綫 2004年12月21日 [TAW]
Dot1 車公廟 Che Kung Temple CKT 12
Dot1 沙田圍 Sha Tin Wai STW 12
Dot1 第一城 City One CIO 12
Dot1 石門 Shek Mun SHM 12
Dot1 大水坑 Tai Shui Hang TSH 12
Dot1 恆安 Heng On HEO 12
Dot1 馬鞍山 Ma On Shan MOS 12
Dot1 烏溪沙 Wu Kai Sha WKS 1/2
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋


迪士尼綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 欣澳 Sunny Bay SUN 3 東涌綫 2005年8月1日 [SUN]
Dot1 迪士尼 Disneyland Resort DIS 1
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋


南港島綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 海怡半島 South Horizons SOH 1/2 2016年12月28日
Dot1 利東 Lei Tung LET 12
Dot1 黃竹坑 Wong Chuk Hang WCH 12
Dot1 海洋公園 Ocean Park OCP 12
Dot1 金鐘 Admiralty ADM 5/6 荃灣綫港島綫 [MIS]
[EAL]
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋

有關輕鐵車站,詳見輕鐵車站列表

轉車站

不包括有支綫路綫的同綫轉車建議車站,以及非本地客運站。

按照開始成為轉車站的日期排列:

車站 路綫一 路綫二 路綫三 成為轉車站日期 轉車方式
旺角 觀塘綫 荃灣綫 1982年4月26日 同方向跨月台轉車
油麻地 觀塘綫 荃灣綫 跨層轉車
九龍塘 東鐵綫 觀塘綫 1982年5月4日 經大堂轉車
太子 觀塘綫 荃灣綫 1982年5月10日 反方向跨月台轉車
金鐘 荃灣綫 港島綫 南港島綫 1985年5月31日 荃灣綫港島綫:反方向跨月台轉車
荃灣綫港島綫南港島綫:跨層轉車
中環 荃灣綫 港島綫 1986年5月23日 兩綫之間:跨層轉車
香港站:經通道轉車(及跨層)
鰂魚涌 港島綫 將軍澳綫 1989年8月6日 經通道轉車
荔景 荃灣綫 東涌綫 1998年6月22日 同方向跨月台轉車
香港 東涌綫 機場快綫 兩綫之間:不適用
中環站:經通道轉車(及跨層)
青衣 東涌綫 機場快綫 1998年7月6日 出閘轉車
九龍 東涌綫 機場快綫 出閘轉車
北角 港島綫 將軍澳綫 2001年9月27日 同方向跨月台轉車
油塘 觀塘綫 將軍澳綫 2002年8月4日 反方向跨月台轉車
調景嶺 觀塘綫 將軍澳綫 2002年8月18日 同方向跨月台轉車
南昌 東涌綫 西鐵綫 2003年12月20日 跨月台轉車經大堂轉車
美孚 荃灣綫 西鐵綫 經大堂轉車
元朗 輕鐵 西鐵綫 出站轉車
天水圍 輕鐵 西鐵綫 出站轉車
兆康 輕鐵 西鐵綫 出站轉車
屯門 輕鐵 西鐵綫 出站轉車
尖沙咀尖東 荃灣綫 西鐵綫 2004年10月24日 出站轉車
大圍 東鐵綫 屯馬綫一期 2004年12月21日 跨月台轉車、經大堂轉車
欣澳 東涌綫 迪士尼綫 2005年8月1日 跨月台轉車、經通道轉車
紅磡 東鐵綫 西鐵綫 2009年8月16日 跨月台轉車、經大堂轉車
鑽石山 觀塘綫 屯馬綫一期 2020年2月14日 經大堂轉車

未來發展

已落實
車站 路綫一 路綫二 轉車方式
何文田 觀塘綫 屯馬綫 跨層轉車
紅磡新建部分 屯馬綫 東鐵綫 跨層轉車
金鐘新建部分 東鐵綫 南港島綫 兩綫之間:跨層轉車
往現有金鐘站部分:跨層轉車

相關條目

除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。