FANDOM歡迎來到香港鐵路大典沙盒,請在此隨意進行格式的練習。請點擊這裡開始編輯,或者點擊頁面頂端的「編輯」按鈕,當你完成編輯之後,請單擊「保存本頁」按鈕。請注意,在沙盒上編輯的內容將不會被永久保存,並且會被定期清理。

請不要在此存放你為香港鐵路大典的條目或者其它有益的內容,在此編輯的內容正如在沙灘上所寫的文字,退潮時就會消失。而沙盒中所寫的內容,不久也會消去。但是請不要在沙盒裡寫有攻擊性或者誹謗中傷他人的內容。

如果您對香港鐵路大典有任何問題,請不要放在這裡,而是應該去查閱相關問題之說明,或者到社區裡詢問。謝謝!


試驗其他沙盒:主沙盒討論頁沙盒模板沙盒模板沙盒2模板沙盒3


屯馬綫各站
車站名稱及套色 車站代碼 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 屯門 Tuen Mun TUM 輕鐵505507751 2003年12月20日
Dot1 兆康 Siu Hong SIH 輕鐵505610614614P615615P751
Dot1 天水圍 Tin Shui Wai TIS 輕鐵705706751751P761P
Dot1 朗屏 Long Ping LOP
Dot1 元朗 Yuen Long YUL 輕鐵610614615761P
Dot1 錦上路 Kam Sheung Road KSR 北環綫[NOL]
Dot1 荃灣西 Tsuen Wan West TWW
Dot1 美孚 Mei Foo MEF 荃灣綫
Dot1 南昌 Nam Cheong NAC 東涌綫 [NAC]
Dot1 柯士甸 Austin AUS 2009年8月16日
Dot1 尖東 East Tsim Sha Tsui ETS 荃灣綫尖沙咀站[TST] 2004年10月24日 [ETS]
Dot2 紅磡 Hung Hom HUH 東鐵綫 預計2019年 [HUH]
Dot2 何文田 Ho Man Tin HOM 觀塘綫 [HOM]
Dot2 土瓜灣 To Kwa Wan TKW
Dot2 宋皇臺 Sung Wong Toi SUW
Dot2 啟德 Kai Tak KAT
Dot2 鑽石山 Diamond Hill DIH 觀塘綫 [DIH]
Dot2 顯徑 Hin Keng HIK
Dot1 大圍 Tai Wai TAW 東鐵綫 2004年12月21日 [TAW]
Dot1 車公廟 Che Kung Temple CKT
Dot1 沙田圍 Sha Tin Wai STW
Dot1 第一城 City One CIO
Dot1 石門 Shek Mun SHM
Dot1 大水坑 Tai Shui Hang TSH
Dot1 恆安 Heng On HEO
Dot1 馬鞍山 Ma On Shan MOS
Dot1 烏溪沙 Wu Kai Sha WKS
註釋
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。