FANDOM


屯馬綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 屯門 Tuen Mun TUM 1/2 輕鐵505507751 2003年12月20日
Dot1 兆康 Siu Hong SIH 12 輕鐵505610614614P615615P751
Dot1 天水圍 Tin Shui Wai TIS 12 輕鐵705706751751P761P
Dot1 朗屏 Long Ping LOP 12
Dot1 元朗 Yuen Long YUL 12 輕鐵610614615761P
Dot1 錦上路 Kam Sheung Road KSR 12 [NOL]
Dot1 荃灣西 Tsuen Wan West TWW 12
Dot1 美孚 Mei Foo MEF 12 荃灣綫
Dot1 南昌 Nam Cheong NAC 12 東涌綫 [NAC]
Dot1 柯士甸 Austin AUS 12 廣深港高速鐵路香港西九龍站2009年8月16日
Dot1 尖東 East Tsim Sha Tsui ETS 12 荃灣綫尖沙咀站[TST] 2004年10月24日 [ETS]
Dot1 紅磡 Hung Hom HUH 32 東鐵綫 預計2021年第3季 [HUH]
Dot1 何文田 Ho Man Tin HOM 34 觀塘綫 [HOM]
Dot1 土瓜灣 To Kwa Wan TKW 12
Dot1 宋皇臺 Sung Wong Toi SUW 12
Dot1 啟德 Kai Tak KAT 12 2020年2月14日
Dot1 鑽石山 Diamond Hill DIH 34 觀塘綫 [DIH]
Dot1 顯徑 Hin Keng HIK 12
Dot1 大圍 Tai Wai TAW 34 東鐵綫 2004年12月21日 [TAW]
Dot1 車公廟 Che Kung Temple CKT 12
Dot1 沙田圍 Sha Tin Wai STW 12
Dot1 第一城 City One CIO 12
Dot1 石門 Shek Mun SHM 12
Dot1 大水坑 Tai Shui Hang TSH 12
Dot1 恆安 Heng On HEO 12
Dot1 馬鞍山 Ma On Shan MOS 12
Dot1 烏溪沙 Wu Kai Sha WKS 1/2
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。